कामधेनु माता मंत्र

सर्वकामदुधे देवि सर्वतीर्थीभिषेचिनि ।
पावने सुरभि श्रेष्ठे देवि तुभ्यं नमोस्तुते ॥

गौ पूजा मंत्र

लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता।
घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु।।